Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. novembra 2004

Zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. Z otroctva skazy. Nadchnime sa na chvíľu Božou vševidiacou mocou, jeho všadeprítomnosťou, všemohúcnosťou a tým, že je Pánom času a časov, ktorý bol, je a bude! Uvedomme si, že človek závistlivo siaha po týchto vlastnostiach! Zahŕňame sa správami a informáciami z celého sveta. Nedokážeme vidieť všetko, ale rozmach vedy a techniky dovoľuje vidieť veľmi veľa. Tiež nedokážeme byť všadeprítomní, ale so silnou túžbou a pevnou vôľou, nedá sa dnes cestovať hocikde? Pán nech nás chráni, aby sme mali čo len blízko k všemohúcnosti, ale nespráva sa človek často ako keby bol všemohúci? Volá sa to otroctvo skazy (v. 21). Najmenej sme pánmi času. Máme presne vymeraný náš, vlastný čas a nepredĺžime nič ani o lakeť. „...Márnosti bolo podrobené stvorenstvo” (v. 20), celkovej a hlbokej, zásadnej márnosti. Aby sme rozoznali, že síce vidíme veľa, ale medzi ľuďmi je taká hlboká slepota, že sa v priestore dostaneme hocikde, ale k blížnemu sa nevieme dostať. Tak veľa nám Pán umožnil a my v toľkej slabosti a nemohúcnosti nedokážeme nesebecky milovať! Kvôli tomu v nás má rásť dychtivá túžba po vykúpení, po zjavení synov Božích (v. 19). Sme síce úplne spútaní časom. Ale spútanie, bolesť prebúdza túžbu po oslobodení. Príde čas, keď sa to zmení, lebo je tu Pán času. Čas zjavenia synov Božích prichádza.