Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. novembra 2004

On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dômyselnosťou rozopäl nebesá. Cesta k vykúpeniu. Pre každého človeka je prirodzené pohybovať sa v každo-dennej realite a nadprirodzené veci sú pre neho zvláštnosťou. V poslednej dobe sa stále viac stretávame s možnosťami mimozmyslových zážitkov. Sme pozývaní k vešteniu, okultizmu a mágii. Kresťanstvo by malo reagovať na tieto veci jasnou zvesťou o zjavenom Bohu. Už nie je potrebné hľadať Boha v neznámom, lebo sa stal známym - v Ježišovi Kristovi. Podobne aj Pavol zažíval ťažkosti, keď sa potreboval hájiť svojimi zážitkami o uchvátení do raja a do neba. Iste to bolo veľmi senzačné, ale sám prechádza na úroveň nám veľmi blízku. Hovorí o svojich trápeniach a súženiach. Boh sa oslavuje v tom, ako ich vie preniesť a znášať. Pavol dokáže akceptovať Božiu vôľu pre svoj život. V jeho živote zostáva nejaký osteň, ktorý ho ťaží a Pán Boh ho neodstránil. Plne sa podriadil Bohu. Ako sme na tom my? Každá ťažoba života nás nesie k reptaniu? Ako je to s našimi bolesťami, neduhmi a neúspechmi? Možno zostanú dokonca života. Ako sa s tým vysporiadame? Pre veriaceho človeka je len jedna cesta, cesta pokory a moci Kristovej v nás. Nech nám je na pavlovské posilnenie: „Preto mám záľubu v slabostiach, v súžení, v bolesti,“ ... (môžeš pridať svoj osteň) „pre Krista, lebo práve vtedy sa pri mne dokazuje Kristova sila.”