Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. novembra 2004

Rozmnožím ich tak, že sa nezmenšia, a cťou ich prizdobím tak, že nebudú bezvýznamní. Byť kresťanom je úžasné! Na knižných pultoch sa pred nedávnom objavila kniha “Byť ženou je úžasné!”. Nečítal som ju, ale zaujal ma jej názov. Rozmýšľal som, či by som vedel dať podobný názov životu s Kristom? Znelo by to možno rovnako: “Byť kresťanom je úžasné!” Niekto by v horlivosti povedal, áno je to tak. Nebuďme však rýchli, ale zvážme náklady. Pavol sám hovorí o mnohom obetovaní sa a vyznáva, že veľmi rád všetko vynaloží na službu Evanjelia ľuďom. Znamenalo to, nehľadieť na biznis, ale oddať sa v láske blížnym. Mnohokrát to bolo bez úspechu a s pohanením. Prišiel s dobrým úmyslom a dostalo sa mu odmietnutia, bitky. Týchto ľudí však nikdy neodsúdil. Na veľa miestach Biblie čítame, že sa máme pripodobniť Kristovi a nemyslím si, že je to nebeská podoba Krista, ktorú máme mať tu, na zemi. Všetko nasvedčuje tomu, že pravé kresťanstvo nie je o časnej slasti a sláve, ale skôr o nezištnej službe blížnym. Tak, toto je to úžasné kresťanstvo, mohli by sme si povedať. Čo s tým teda máme robiť? Zostáva nám v neustálej pokore svedčiť Evanjeliom okoliu a súd prenechať Hospodinovi. Nemôžeme to robiť pre plné peňaženky, nemôžeme to robiť pre kariéru, nemôžeme to robiť ani pre zásluhy pred Bohom. Napriek častému nepochopeniu a skoro žiadnym výhodám v tomto svete, keď sme v Kristovi, môžeme s radosťou pokojne zvolať: “Byť kresťanom je úžasné!”