Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. novembra 2004

Obráťte sa a budete žiť! Ide nám o pravdu za každú cenu? Pán Ježiš Kristus sa vo svojom živote stretol s rôznymi ľuďmi. Pred dokonaním diela spásy na kríži stojí pred veľradou a je obvinený a odsúdený na smrť. Udialo sa to preto, lebo povedal o sebe pravdu. Povedal, že je Syn človeka, má moc Božiu a Jeho domovina je v nebi. Podobné veci zažíval aj Pavol, ktorého z mnohého obviňovali úplne neprávom. Táto pravda je kameňom úrazu aj dnes. Dnes sú opäť Kristus a cirkev pri stretnutí často ľuďmi znevažovaní pre svoj radikálny odkaz. Ak dnes cirkev hovorí o moci Božej, o nebeskej vlasti, o Druhom príchode Pána Ježiša v oblakoch, je nepopulárna a nemoderná. Mnohí by povedali: „Preč s takýmito rečami! My chceme žiť po svojom!“ Je dnes cirkev naozaj taká priama, radikálna a čistá? Je smutné, že podobne zlyhávame aj my, kresťania, keď všetky tie nečisté veci necháme medzi sebou – sváry, ohovárky, intrigy, závisti, hnevy, hádky... V mnohom sa potrebujeme vrátiť k priamosti a čistote zvesti skrze náš život v cirkvi, ktorý má poukazovať na Krista. Dajme sa zmeniť a použiť Bohom, aby sme nemuseli zažiť oplakávanie nášho spôsobu života, ktorý prezentujeme v cirkvi!