Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. novembra 2004

Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť. Kresťanstvo v pondelok. My, evanjelici, sme zvyknutí tvrdiť, že sme spasení jedine vierou v Pána Ježiša Krista a nie skutkami. Prichádzame však až do extrému, že viera je až taká skrytá, že sa vôbec neprejavuje. Sme ochotní ju nazvať len našou osobnou intímnou záležitosťou. Majme sa však na pozore! Pravé je, ako povedal Luther, také kresťanstvo, v ktorom, kto má vieru, má aj skutky. Tieto dve veci sa nedajú oddeliť a preto na súde budú posudzované aj naše skutky. Niežeby sme boli pre naše skutky spasení, ale to sú tie poklady v nebi, ktoré buď obstoja (zlato, drahokamy), alebo zhoria (drevo, slama). Berme preto vážne, akým spôsobom ako kresťania žijeme! Sme vyzvaní všetko svoje konanie podriadiť Bohu. Kresťanstvo nie je len nedeľa v kostole. Život viery, to je naše každodenné konanie vo všetkých oblastiach. S Božou pomocou žime ako dietky svetla!