Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. novembra 2004

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Náš domov. Každý z nás sa veľmi sa raduje, keď dostane nejakú novú vec. Najlepšie to vidíme pri deťoch. Keď náš syn dostal novú molitanovú kocku na sedenie, tak s ňou deň - dva chodil po celom byte, a keby sa zmestila do postele, iste by s ňou aj spal. Pán Boh nám zasľúbil nádherné veci. Je to nové nebo a nová zem. Nevieme si to ani predstaviť, ale môžeme sa už vopred veľmi tešiť. Nebudú slzy, bolesti, strádania. Bude večný život a zdravie. Kto zvíťazí, toto dostane. Je namieste otázka: Ako možno zvíťaziť? Odpoveď je len jedna. Skrze Krista. Jedine, ak Boh Otec človeku začne panovať, človek je schopný dôjsť k novému nebu a novej zemi. Jedine, ak Pán Ježiš Kristus je osobným Spasiteľom každého jedného z nás, môžeme obstáť proti všetkým zvodom hriechu a neprávosti. Jedine, ak je Duch Svätý v nás, máme istotu, že obstojíme v ťažkom zápase viery až do konca. Ak sme v Bohu, On je iste s nami vo všetkom, čo sa okolo nás deje a chráni nás. Máme ešte viac, a to pevnú istotu, že dosiahneme nové nebo a novú zem. Týmto sa povzbudzujme navzájom!