Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. novembra 2004

V krajine spôsobím pokoj a keď si ľahnete, nik vás nevyruší. Povzbudenie. Je nové ráno a nový deň a my sme opäť vykročili do ďalších zápasov života. Nevieme, čo dnes na nás čaká – čo budeme musieť aj dnes prekonávať, s čím zápasiť. No, aj dnes môžeme tak, ako včera vedieť, že máme svojho Pána a On nás chce aj dnes tak, ako včera sprevádzať celým dnešným novým dňom. Ďakujme Mu dnes za Jeho Slovo, ktorým akoby nám dal kormidlo do rúk na mori nových situácií! Ďakujme Mu za Evanjelium, z ktorého sme sa dozvedeli o radostnej zvesti, že nás vykúpil, že nás má rád, že za nás bude bojovať kedykoľvek - aj za tie naše dnešné zápasy. Dnes budeme opäť bojovať proti jednému protivníkovi – diablovi. Nenechajme sa však zastrašiť, a to najmä vtedy, keď budeme hovoriť a odovzdávať Evanjelium nášho Pána. Ani apoštol Pavol sa nenechal zdeptať a veľmi to cítiť v liste Filemonovi, keď pre Evanjelium sedí vo väzení, ale neplače a nebojí sa. Ba práve On povzbudzuje a volá do práce Filemona a ďalších, a to s trpezlivosťou. Áno, dnes si od apoštola Pavla vezmime príklad v trpezlivosti Kristovej a všetko v nej konajme!