Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. novembra 2004

Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť? Vzrastajme! Je utorok, druhý deň nového týždňa. Ako plánuješ začať tento deň? Možno si v duchu preberáme, čo asi dnes budeme musieť vykonať, čo všetko je pred nami. Máš toho aj ty dosť? Narátal, či narátala si tých povinností mnoho? Počkaj, neutekaj a nechoď hneď teraz pracovať! NEZABUDNI sa pomodliť! Áno, tak začnime nový deň a nové povinnosti! Dnes sa však nesústreďme len na to, aby boli splnené vonkajšie povinnosti. Pán Boh tebe aj mne dnes ráno ukazuje na Druhý list apoštola Petra a jeho 1. kapitolu. Píše sa tam a Pán nás volá, aby sme rovným dielom pracovali aj na sebe, na vnútornom človeku. Dnes máme opäť vynaložiť všetko úsilie na to, aby sme premáhali žiadostivosť. Apoštol Peter nám dnes radí všetko úsilie vynaložiť na zdržanlivosť, trpezlivosť, pobožnosť a lásku voči druhým. Na tieto vlastnosti však nemáme pamätať len dnes, ale stále – každý deň. Ak si dnes na toto pre rôzne iné povinnosti zabudol, či zabudla, tak si ich rýchlo pripomeň, a tým viac sa usiluj aj dnes upevniť svoje povolanie a vyvolenie! Keď dnes toto urobíme, len tak ľahko nespadneme a nepotkneme sa.