Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. novembra 2004

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu. Pozerajme sa na Neho! Nie je samozrejmosťou, že sme sa opäť dožili nového dňa – stredy. Aj dnes nás zobudila milosť Pánova, ktorý držal ochrannú ruku nad nami aj v noci. Uvedomujeme si to? Niekedy si možno ani neuvedomujeme, že len On nám umožňuje ďalšie žitie. Ako dnes teda prežijeme celý deň? Existuje jeden obľúbený pozdrav námorníkov (Ahoj), ktorý má pôvodný význam: Ad Honorem Jesu, čo znamená – ku cti Ježiša. Akú „plavbu“ dnes teda uskutočníme? „Plávať“ sa dá cez deň, ale aj v noci. Lenže v noci je tá „plavba“ o čosi ťažšia a námorníci sa musia spoliehať na svetelné majáky, ktoré označujú, že breh je už blízko. Aj naším bezpečným majákom je dnes Ježiš Kristus. Keď sa nám aj dnes bude zdať, že naša plavba je akási nepriehľadná, akási ťažšia – hľadajme všetci Ježiša. On je aj dnes našou záchranou – Spásou a Vykúpením. Lenže On je Spásou aj každému, s kýmkoľvek sa aj dnes stretneme. Ak aj dnes stretneme takého človeka, ktorý hľadá maják istoty a sily – povedzme mu o Ježišovi Kristovi – vydajme aj dnes svedectvo o Ňom, žime ku cti Ježiša!