Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. novembra 2004

Tým, ktorí sedeli v tme a temnote, zvieraní biedou, železom. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a On vytrhol ich z úzkostí. Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch. Posmievači a pravda. Pán Boh nám, ľuďom, nikdy neklamal. Jedinú istotu, ktorú na tomto svete môžeme mať, je istota vo svojom Pánovi. Nezabudli sme na to? Áno, aj dnes si to pripomeňme. My, ľudia, máme tendenciu zabúdať, prekrúcať veci pravdy, ako sa nám to hodí. Ale náš Pán nás aj dnes chce viesť k tomu, aby sme boli verní Jemu. Predovšetkým, nezabudnime na pravdu aj dnes! Možno budeš mať v škole alebo v zamestnaní veľkú šancu dobre sa zapísať u niekoho vyššie postaveného alebo si zlepšiť vonkajšie pôsobenie. Nerob to však za každú cenu a na úkor kohosi alebo aj za cenu klamstva! Pamätaj, že náš Pán nás učí inak! Všetko, čo je skryté, vyjde najavo. Ak si aj myslíme, že teraz nám to prejde – len nech mi je dobre, tak pri príchode nášho Pána určite nie. Pri Jeho príchode bude všetko o nás povedané – aj naša nepravda. Náš Pán neklamal, keď povedal, že určite príde, On hovoril vždy pravdu a tejto pravde chce učiť aj dnes - nás všetkých. Áno, hovorme pravdu jeden druhému – neklamme sa, veď na Božieho služobníka sa to nehodí! Ak ako Boží služobníci často zlyháme, okolitý svet si to ľahko všimne – potom je už akosi ťažšie vydávať svedectvo o tom, ako máme žiť, ako nám Pán povedal, no aj o tom, že príde. Prosme Pána aj dnes o silu.