Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. novembra 2004

Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Chráňte sa! Vieme, že zlodeji radi prichádzajú v noci, keď ich málokto vidí. Každý zlodej si najprv situáciu dobre prejde, dobre spozná okolie a vo svojom pozorovaní sa sústredí na to, čo chce pre seba vyťažiť. Biblia používa tento obraz prichádzajúceho zlodeja preto, aby sme si ozaj dobre uvedomili, že Pán môže prísť kedykoľvek – keď to možno budeme najmenej čakať a práve preto je dobre myslieť na to každý deň a podľa toho sa aj zariaďovať - žiť. Možno ten obraz zlodeja by nám pomohol práve v tom na dobré, že zlodej je pri svojej akcii ostražitý a veľmi bedlivý. Nechce urobiť chybu, lebo vie, že by ho stála veľa – slobodu, život. Ak by nás Pán našiel v ten Deň málo bedlivých, tiež by nás to stálo život. Možno niekedy aj nevedomky na deň Pánovho príchodu zabúdame alebo kdesi v podvedomí myslíme na to, že ktovie ako ďaleko je ešte ten deň a možno sa neraz pýtame: „Kedy príde ten deň?“ V Božej vôli však je, aby sme každý deň prežívali s Ním, aby sme o svoje a blížnych Vykúpenie stáli. A aby sme si uvedomili v Jeho čakaní, v tom, že ešte neprichádza, veľkú milosť nad nami, hriešnikmi. Pracujme na sebe aj dnes a túto otázku si spolu postavme každý deň: ako teda budeme dnes a až do dňa Pánovho príchodu žiť?