Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. novembra 2004

Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď. Ako svätíme nedeľu? Je nedeľa a my si práve v tento deň môžeme fyzicky odpočinúť, ale aj utužiť svojho ducha Slovom Pánovým v chráme Božom. Je prvá adventná nedeľa a dnes si chceme pripomenúť práve to najdôležitejšie: Pán prichádza. Prichádza však aj k nám osobne, do nášho srdca, ako Mesiáš a ako náš Spasiteľ? To je dôležité! Nielen konštatovanie, že idem do kostola, lebo to tak robím nedeľu čo nedeľu, spievam tam piesne zo spevníka, lebo to robia všetci, ale či ozaj aj naše srdce vie, čo robíme? Prežívame aj v tomto období Jeho blízkosť, Jeho príchod – vo vnútri nášho srdca? Len vtedy má pre nás zmysel doba adventná, keď jej rozumieme nie povrchne, okrajovo, ale srdcom. Ako je to s nami teraz? Ako prežívame príchod nášho Spasiteľa? Aj dnes si môžeme pred Neho pokľaknúť v modlitbe a prosiť o čisté srdce a odpustenie. Aj dnes Mu môžeme vyznať, že nás dobre vedie, že nie sme ovečkami bez Pastiera. Aj dnes sa Mu môžeme poďakovať za naše Vykúpenie a Spasenie, lebo to je hlavný dôvod, prečo sme sa aj dnes dožili adventu. Preto, aby sme Mu ďakovali!