Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. novembra 2004

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Cirkev a politika. Prorok Izaiáš ostro napomína nezodpovedných vodcov, ktorí sa starajú o seba, nežijú spravodlivo a nevedú ľud k Pánu Bohu. Toto nie je jediné miesto v Biblii, či histórii, kde nájdeme príklad nevery vedúcich predstaviteľov. Zdá sa, že my, ľudia, sme nepoučiteľní. Spomeňme si na cirkev v stredoveku, keď namiesto toho, aby viedla ľudí k Pánu Bohu, starala sa o  politiku a politickú moc. Cirkev bojovala o to, aby mala väčšiu moc, ako svetskí panovníci. Nevera, ľahkovážnosť a skazenosť cirkvi nabrala obrovské rozmery. Preto Pán Boh poslal mnohých, aby ukazovali na skazenosť cirkvi. Cirkev si však nedala povedať a väčšinu týchto Božích poslov popravila. Aj preto Pán Boh poslal Dr. Martina Luthera a jeho spolupracovníkov. Cez nich opäť vrátil do centra cirkevného života to, čo tam má byť. Jedine Kristus, jedine viera, jedine milosť a jedine Písmo majú tvoriť základ existencie Cirkvi – tela Kristovho. Aj dnes sa u nás veľa hovorí o postavení cirkvi v spoločnosti. Veľa sa diskutuje o tom, akú má cirkev moc a aký by mal byť vzťah medzi štátom a cirkvou. Pamätajme na biblické a historické príklady! Boj o politickú moc, či spoločenskú vážnosť za každú cenu, vždy viedli do záhuby. Preto buďme verní odkazu reformácie – buďme verní Kristovi, buďme verní Písmu! Oni nech sú stredobodom nášho života!