Slovak Czech English German Polish

November

Nedeľa, 21. novembra 2004

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Register to read more...

Pondelok, 22. novembra 2004

V krajine spôsobím pokoj a keď si ľahnete, nik vás nevyruší.

Register to read more...

Utorok, 23. novembra 2004

Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť?

Register to read more...

Streda, 24. novembra 2004

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu.

Register to read more...

Štvrtok, 25. novembra 2004

Predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Piatok, 26. novembra 2004

Tým, ktorí sedeli v tme a temnote, zvieraní biedou, železom. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a On vytrhol ich z úzkostí. Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch.

Register to read more...

Sobota, 27. novembra 2004

Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Register to read more...

Nedeľa, 28. novembra 2004

Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď.

Register to read more...

Pondelok, 29. novembra 2004

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre... ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Utorok, 30. novembra 2004

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.

Register to read more...

KALENDÁR