Slovak Czech English German Polish

November

Nedeľa, 21. novembra 2004

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. novembra 2004

Pondelok, 22. novembra 2004

V krajine spôsobím pokoj a keď si ľahnete, nik vás nevyruší.

Čítať ďalej: Pondelok, 22. novembra 2004

Utorok, 23. novembra 2004

Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť?

Čítať ďalej: Utorok, 23. novembra 2004

Streda, 24. novembra 2004

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu.

Čítať ďalej: Streda, 24. novembra 2004

Štvrtok, 25. novembra 2004

Predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. novembra 2004

Piatok, 26. novembra 2004

Tým, ktorí sedeli v tme a temnote, zvieraní biedou, železom. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a On vytrhol ich z úzkostí. Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch.

Čítať ďalej: Piatok, 26. novembra 2004

Sobota, 27. novembra 2004

Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Čítať ďalej: Sobota, 27. novembra 2004

Nedeľa, 28. novembra 2004

Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. novembra 2004

Pondelok, 29. novembra 2004

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre... ktoré mestu spôsobím.

Čítať ďalej: Pondelok, 29. novembra 2004

Utorok, 30. novembra 2004

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.

Čítať ďalej: Utorok, 30. novembra 2004