Slovak Czech English German Polish

December

Streda, 01. decembra 2004

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Čítať ďalej: Streda, 01. decembra 2004

Štvrtok, 02. decembra 2004

Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. decembra 2004

Piatok, 03. decembra 2004

I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu:... Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Čítať ďalej: Piatok, 03. decembra 2004

Sobota, 04. decembra 2004

Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

Čítať ďalej: Sobota, 04. decembra 2004

Nedeľa, 05. decembra 2004

Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. decembra 2004

Pondelok, 06. decembra 2004

Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. decembra 2004

Utorok, 07. decembra 2004

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Čítať ďalej: Utorok, 07. decembra 2004

Streda, 08. decembra 2004

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu!

Čítať ďalej: Streda, 08. decembra 2004

Štvrtok, 09. decembra 2004

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. decembra 2004

Piatok, 10. decembra 2004

Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov.

Čítať ďalej: Piatok, 10. decembra 2004