Slovak Czech English German Polish

December

Streda, 01. decembra 2004

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Register to read more...

Štvrtok, 02. decembra 2004

Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.

Register to read more...

Piatok, 03. decembra 2004

I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu:... Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Register to read more...

Sobota, 04. decembra 2004

Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 05. decembra 2004

Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

Register to read more...

Pondelok, 06. decembra 2004

Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.

Register to read more...

Utorok, 07. decembra 2004

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Register to read more...

Streda, 08. decembra 2004

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu!

Register to read more...

Štvrtok, 09. decembra 2004

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Register to read more...

Piatok, 10. decembra 2004

Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov.

Register to read more...

KALENDÁR