Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. decembra 2004

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Konečne je tu pokoj! Čo si predstavujeme pod slovom “pokoj”? Niektorým zrejme príde na um dovolenka pri mori a túžba oddýchnuť si od práce a len tak si “lebediť” na pláži. Iní si možno predstavia odporného šéfa a prajú mu všetko najhoršie, len aby mali od neho pokoj. Mamičky si predstavia večer, keď deti konečne spia a v dome je ticho a pokoj. A ďalší si zrejme spomenú na jednu z dôchodkových poisťovní, ktorá sľubuje dôchodok bez strachu z nedostatku finančných prostriedkov a teda pokojnú starobu. Božie slovo vždy hovorí o pokoji v súvislosti so vzťahom medzi človekom a Pánom Bohom. Prostredníctvom proroka Izaiáša sa dozvedáme, že niet pokoja pre bezbožných (v. 21). Náš text však hovorí aj o Božom prísľube odpustenia a zmierenia s hriešnymi ľuďmi. Toto zmierenie nastalo, keď Pán Ježiš zomrel za hriechy každého človeka. Od vtedy sa svetom nesie zvesť zmierenia, pokoja, medzi človekom a Pánom Bohom. Pre neveriacich v Pána Boha niet pokoja. Tí, ktorí majú v poriadku svoj vzťah s Pánom Bohom, ktorí sú s Ním zmierení v Pánovi Ježišovi, však prežívajú pokoj aj počas rušného a náročného dňa, aj v dome plnom detí, aj v zamestnaní s odporným šéfom.