Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. decembra 2004

Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Ora et labora. “Vodu káže, víno pije,” je staré príslovie. O ľuďoch, čo takto robia si myslíme svoje. Viditeľný sa tento problém stáva najmä v politike pred voľbami, keď sa rôzni politici snažia presvedčiť ľudí, ako usilovne pracujú pre blaho štátu. No po voľbách počúvame o hádkach, korupcii a ďalších negatívnych veciach. Zrazu vidíme, že mnohí politici nepracujú pre blaho ľudu tak usilovne, ako pre vlastné blaho. Prezrieme ich pokrytectvo? V cirkvi poznáme latinské príslovie “Ora et labora” – Modli sa a pracuj. Tieto dve veci musia ísť ruka v ruke. V našom texte sa ľudia sťažujú, že hoci sa modlia, prinášajú obete a postia sa, napriek tomu ich Pán Boh nepočuje a neodpovedá na ich modlitby. Božia odpoveď je jasná: Tvárite sa síce pobožne, ale váš každodenný život svedčí o niečom inom. Pán Boh vidí naše pokrytectvo. Pán Ježiš hovorí, že dobrý strom má prinášať dobré ovocie. Rovnako aj na skutkoch človeka musí byť vidno, že je dieťaťom Božím. Úprimným Pán Boh sľubuje, že ich vypočuje. Ty budeš kričať o pomoc a On odpovie: Tu som! (v. 9)