Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. decembra 2004

I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu:... Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Zneužitá dôvera. Ak niekomu požičiate peniaze a dotyčný vám ich nevráti, požičiate mu aj druhý raz? Ak vidíte na ulici žobráka, dáte mu peniaze a potom ho vidíte opíjať sa v bare za rohom, dáte mu v budúcnosti nejaké drobné? Zneužitá dôvera sa ťažko získava späť. Každý hriech je vlastne zneužitím dôvery Pána Boha. On nám dáva rôzne schopnosti a dary, požehnáva nás, chce nás viesť životom tak, aby sme svojimi životmi vydávali svedectvo o Jeho láske ku všetkým ľuďom. No my často zneužívame Božie dary a schopnosti, ktoré sme od Neho dostali, na vlastné, sebecké ciele a vlastnú chválu. Izrael bol Božím vyvoleným národom. Pán Boh ho viedol, ochraňoval a požehnával. Chcel, aby Izraelci boli svedectvom, svetlom národov (Izaiáš 49,6). No oni zneužili Božie požehnanie na vlastné sebecké ciele. Odmietli Božiu ochranu a požehnanie. Predsa len si však môžeme z izraelského národa zobrať príklad. Keď zbadali, že urobili zle, priznávajú svoje zlyhanie, svoj hriech. Ľutujú svoje zlé skutky, činia z nich pokánie a Pán Boh im odpúšťa. Odpustenie našich hriechov skrze Pána Ježiša Krista je jedinou cestou k obnove dôvery medzi nami a Pánom Bohom. Preto neváhajme priznať naše hriechy a činiť z nich pokánie!