Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. decembra 2004

Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha. Biblia a denná tlač. Známeho teológa Karla Bartha sa raz ktosi opýtal, ako si pripravuje kázne. Karl Barth odpovedal: “Do jednej ruky vezmem Bibliu a do druhej noviny.” Ktosi iný povedal, že Biblia je aktuálnejšia, ako noviny. Noviny hovoria o tom, čo sa stalo. Biblia hovorí aj o tom, čo sa ešte len stane. Keď čítame text z Evanjelia podľa Matúša, naozaj máme pocit, akoby sme čítali noviny. Denne čítame o vojnách, nepokojoch, protestoch a povstaniach. Je to zvláštne. Na jednej strane sa diplomati snažia riešiť problémy ako nikdy predtým, na druhej strane sa zdá, akoby aj napriek ich úpornej snahe počet nepokojov skôr rástol, než sa zmenšoval. Pán Ježiš nám vraví, že tieto udalosti by nás nemali zaskočiť. Toto všetko musí prísť. Nielenže povstane národ proti národu. Kresťanov budú nenávidieť, zatvárať do väzenia a zabíjať pre ich vieru. My, Slováci sme už niečo z toho počas komunizmu zažili. Viera mnohých ochladla, mnohí sa k viere nepriznali. Pán Ježiš nám však hovorí, že iba ten, kto vytrvá až do konca, bude spasený. On prichádza. On zachráni svojich verných.