Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. decembra 2004

Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom. Pozdvihni oči a pozri sa! Je to len pár rokov, čo sme na Slovensku mohli vidieť zatmenie slnka. V ten deň bolo veľmi teplo a tak sme všetci vyrazili do mestských ulíc v letnom oblečení. Ako sa však postupne slnko zatmievalo, neprišla len tma, ale aj sa citeľne ochladilo a k tomu všetkému začal fúkať vietor. Nabehli nám zimomriavky. A hoci sme zatmenie slnka sledovali s úžasom, jeho opätovné vynorenie sme privítali slovami: ako je opäť fajn teplučko! Ešteže to zatmenie trvalo iba chvíľu! Áno, slnečné lúče dokážu človeka opätovne naliať energiou. Ale ľudský život predsa len zostáva temný až do chvíle, kým nad jeho duchovným životom nevyjde Slnko - Hospodin. A vtedy, v prítomnosti nášho Boha naozaj precitneme, pookrejeme a začneme naplno žiť. Hospodin zasľubuje sionskému ľudu všetko dobré jedine vtedy, keď On bude uprostred nich. To isté slovami proroka zasľubuje aj nám. Ba čo viac, On sám k nám vo Svojom Synovi prichádza. Ježiš Kristus sa stal Slnkom našej spásy. Toto slnko vyšlo nad nami aj dnes. Prežime tento deň v Jeho láskyplnom svetle!