Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. decembra 2004

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom. Šťastie je naozaj v Bohu. Aj veci, ktoré sa nám zdajú byť stopercentne pravdivé, môžu byť klamlivé. Ani to, že vo svojich úspechoch dosiahneme stanovenú métu, nemusí zákonite ústiť k nášmu šťastiu, k pohode. Mnohé si dokážeme vydobyť a zabezpečiť sami, ale to, čo je nami vydobyté, časom zlyháva, zovšednieva. Tak sa stáva, že nie sme šťastní vtedy, keď by sme teoreticky šťastní mali byť. Jediným garantom nášho šťastia môže byť náš Boh. Nie vtedy sa nám pozemské veci stanú šťastím, keď sa upriamime na ne. Radosť a pokoj nám budú prinášať iba vtedy, keď to najhodnotnejšie v našom živote budeme hľadať v Bohu a Jeho slove a to pozemské budeme vnímať ako niečo, čo z milosti Božej môžeme v pokoji užívať. Ako kresťania sme povolaní nielen takto žiť, ale k tomuto viesť aj našich blízkych a naše deti. Aj takto sa tvorí kráľovstvo Božie na zemi. Veď kde je náš poklad, tam je i naše srdce. A najlepšie je mať srdce u Pána Boha, v Božej úschovni.