Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. decembra 2004

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní. Bezpečnosť a istota. Vyrábame silnejšie autá, zdokonaľujeme nepriestrelné vesty, očkujeme sa proti chorobám... jednoducho robíme všetko, čo len môžeme, pre svoju ochranu a pre to, aby sme sa uistili, že naši blízki sú tiež čo najviac chránení. Ale hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách... aj bezpečnostná zámka občas povolí a ani bezpečné auto nás za každých okolností neochráni. Veľký strach musí lomcovať životom toho, kto sa spolieha iba na ľudskou rukou vyrobené ochranné zlepšováky. Ak sa niečo mu, niekomu máme zveriť do ochrany, tak potom by to nemalo byť stvorenie, ale Stvoriteľ. Predovšetkým Jemu, ktorý nás ubezpečuje, aj cez slová proroka, o svojej veľkej láske k nám. Aj tento deň žime v krásnej istote, že spočívame v Jeho rukách a že On je stopercentným strážcom nielen nášho tela, ale aj našej duše!