Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. decembra 2004

Ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Boh sa dáva hľadať. Nemanipuluje. Chce, aby sme sa pre Neho rozhodli. Neúnavne nás motivuje: “vystiera ruky k vzdorovitému národu”. Vzdor pramení v nešťastí. Boh pozná naše obranné reakcie. Vie, že zlosť, trpkosť, hnev pochádzajú z únavy, vyčerpania, nedocenenia. Boh vystiera ruky k Tebe, ktorý ešte nevieš, že pri takýchto produktoch nešťastia nemusíš skončiť. Boh neničí celok. Človek hľadí na to, čo má pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Vidí, v čom je môj problém. Masky pred Ním nepomôžu. Ani obete. Môj Boh ma preskúmal. Vie, s kým má do činenia. Bude ma viesť individuálne. Preto potrebujem otvárať Jeho slovo v tichu, utiahnuť sa od povinností k modlitbe, aby som rozumel Jeho návrhu pre môj osobný život. Nesústreďuj sa dnes na to, aby si pred inými a pred Bohom nejako vyzeral, ale na to, čo Ti dnešnými situáciami, stretnutiami, telefonátmi chce Tvoj Boh dať na vedomie!