Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. decembra 2004

Keď faraón videl, že dážď, krupobitie a hrmenie prestalo, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci. Hospodin je v akcii. Tvorí. Svoje stvorenstvo neponechal vlastnému spádu udalostí. Keď sa zdá, že choroba, bolesť, sklamanie MUSÍ byť, že tu sa všetko končí, vtedy nás prekvapujú Božie tvoriteľské ťahy. Tvorí aj z trosiek. Chystá nové nebo a novú zem. To je dôvod na oslavu. Má neskutočné vízie - skvelé nápady! A my ich uprostred toľkého strachu z budúcnosti, vzdychania a nárekov veľmi potrebujeme vidieť! Boh sa zaraduje nad svojím ľudom... Je rád, ak si ma získa, ak sa nechám zdvihnúť, viesť. Je úžasné, ak viem, že môj partner, rodič, priateľ je na mňa hrdý. Koľko hodnoty, ocenenia mi to dáva! Hospodin chce byť hrdý na nás. Hospodinovi vyvolení sa nebudú namáhať zbytočne. Nebudú drieť pre iných. Užijú si výsledok práce svojich rúk. V tomto rozhodnutí je toľko Božej žičlivosti! Nenechá nás zotročiť, ale užiť si – aj teraz aj potom. Ak sa nám nedostáva ocenenia, záujmu hneď, neplačme! Nedajme sa frustrovať! Boh sa stará o to, aby sme neobišli naprázdno. A Jeho práca sa vždy darí.