Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. decembra 2004

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Boh sa dokáže sám. Koho z nás sa nedotýkajú nepríjemné poznámky kolegov, priateľov, možno vlastných partnerov a detí o tom, prečo Boh koná tak a nie inak, ako to, že sú vojny, utrpenie... Ako radi by sme svojho Boha obhájili, zastali sa Ho, presviedčali. Niekedy príde príležitosť a možno ju využijeme a fandíme si, že sme aspoň v niekom nalomili falošnú sebaistotu. Väčšinou však pri týchto “obhajobách” vyjdeme na hanbu. Nový život sa rodí z Boha, nie z našich horlivých diskusií. A ani zamierenie našej krajiny k blahobytu nevyrieši integrácia do preferovaných medzinárodných štruktúr. Blahobyt sa totiž nemeria bohatstvom, ani postavením. Blahobyt je spokojnosť a radosť zo života, založená na odovzdanosti a dôvere. “Radujte sa” – berte, prijímajte útechu, napájajte sa rozkošou, nechajte sa niesť v náručí, prijímajte nežnosť! Do Božieho blahobytu sa môžeme len narodiť. Ale pozor – to nie je idealistická vízia s univerzálnou platnosťou. Tí, ktorí Boha sebavedomo ignorujú, bez Neho aj skončia. A to naozaj nemusí byť.