Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. decembra 2004

Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Skús porozmýšľať Pán Boh hodnotí nielen skutky, ale aj myšlienky, pohnútky. Vie, ako, kde sa všetko začína. Hľadá to, čo nás triešti, vedie k osamelosti a učí, ako nájsť dobrú spoločnosť. Chce spájať, zhromažďovať. Predstavuje nám svoju slávu. Pán Boh sa v motiváciách vyzná. Vie, čo na nás platí. Záblesk Jeho slávy na hore premenenia uvádzal učeníkov do pohybu, k aktivite hneď. Hneď by sa boli pustili do stavby. Ako veľmi potrebujeme vedieť, že naše zápasy, vytrvalé snaženia o lásku, spravodlivosť nie sú márne, že raz uvidíme, v čo sme verili! Nik nemá o tento cieľ prísť. Aj my sa môžeme “realizovať”. Pán Boh nás posiela slúžiť, hlásať Jeho slávu. Nie únavnými frázami, ale láskou, ktorá vie s druhým zdieľať dobré i zlé. Tá je aj v našom svete nápadná. Upútava pozornosť. Stretávanie prvých kresťanov vysielalo do okolia jasné signály, mnohí o nich hovorili: “Hľa, ako sa milujú!” Čo je za tým? Skús porozmýšľať, čo dnes urobíš, aby si ľudia okolo Teba mohli povedať: som rád, že tento človek je, že ho poznám, že som ho stretol!