Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. decembra 2004

Vykúpenie poslal svojmu ľudu, naveky ustanovil svoju zmluvu. Poznáte to? Kňaz v rokoch, po bohatých skúsenostiach na duchovnom poli... a bojí sa anjela, Božieho sluhu. Kňaza, ktorý sa modlí, ktorý vyučuje ľudí v bázni Hospodinovej, zaskočí, že sa Pán Boh venuje jeho osobnému problému. Poznáte to? Necítite sa niekedy kompetentní povzbudiť iných, aby očakávali Božiu pomoc v presvedčení, že ona určite príde, a pritom tak málo veríme, že ju Pán Boh poskytne nám? Zachariáš pri zažití Božieho dotyku neskáče od vytrženia. Premkne ho bázeň. Preto potrebuje počuť: Neboj sa! Neboj sa, Zachariáš, Pán Boh chce tvoje dni preniknúť radosťou a potešením. Budeš mať syna, z ktorého sa budú radovať mnohí. Neboj sa, brat, sestra, Pán Boh vie, kde sú v Tvojom živote miesta, ktoré ťa ťažia, kde už nič neočakávaš! Pán Boh tvorí nové veci. To, čo sa rodí s bolesťou, prináša veľkú radosť. Možno je to obnova komunikácie po hádke, možno zabudnuté slovo vďačnosti, možno nedočkavosť v čakaní na uzdravenie. Pán Boh sa stará o Tvoju budúcnosť. Nenechá ťa v biede zbytočne dlho. Chce k Tebe hovoriť aj v dnešný deň. Neboj sa, Počúvaj Ho. Možno hovorí a tvorí neuveriteľné. To je celý On! Dôveruj Mu! Vie, čo robí.