Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. decembra 2004

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. Poslušnosť. V Nazarete bývala rodina, v ktorej žila dievčina Mária. Predstavujem si, ako rodičia viedli svoje dieťa (možno ich mali viac) k tomu, aby milovala Hospodina celým srdcom, dušou..., že ju učili Božím cestám a poslušnosti voči Božiemu Slovu. A z Márie sa stáva služobnica Pánova. Verí a slúži. Jej viera je dôvera v Živého na veky vekov. Kým Zachariáš neuveril Božej zvesti, Mária sa pokorne odovzdáva do Neviditeľných rúk a v poslušnosti chce plniť Božiu vôľu. Pre ňu poslúchať svojho Stvoriteľa a Záchrancu je dôležitejšie, ako vzťah k milovanému Jozefovi. Veď ťažko sa bude dať vysvetliť Jozefovi, čo sa nedá pochopiť ľudským rozumom, ale iba vierou. “Ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne...” (Príslovia 1,33) - možno aj takéto slová jej prišli na myseľ. “Tak, ako sa Pán doteraz postaral o svojich verných, určite sa postará aj o mňa” – dôveruje Mária. “Som služobnica Pánova, nech sa stane Jeho svätá vôľa!” Vzťah k Bohu postavila vo svojom živote na prvé miesto. Aké miesto v mojom živote som dovolil obsadiť Bohu? Je to to najčestnejšie miesto, alebo iba akési podradné?