Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. decembra 2004

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Boh chce byť naším Otcom. Najdokonalejší vzťah medzi dvoma osobami môžeme vidieť medzi Bohom Otcom a Pánom Ježišom. Náš Spasiteľ sa za nás pred svojou smrťou modlí: “Aby boli všetci jedno, ako si Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe...” (Ján 17,21). Ten nádherný vzťah prechádza do jednoty Otca a Syna. Nedá sa to našou mysľou detailne pochopiť, ale možno sa to dá ukázať na príklade vody a sirupu. Zmiešaním oboch látok vznikne nová tekutina, premiešaná tak, že voda sa nedá oddeliť od sirupu. Pán Boh urobil ten prvý krok k nám, aby sme mohli byť Jeho deťmi. V liste Rímskym 5,6-10 čítame, že keď sme boli ešte slabí, hriešni, ba dokonca nepriatelia Boží, Kristus zomrel za nás a zmieril nás s Otcom. Náš dobrý Boh vždy robí prvý krok k človeku. Nie sme to my, ktorí začali Boha milovať skôr než On nás. A keď vieme, že On nás tak veľmi miloval a miluje, že poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy, dovoľme Mu, aby mohol sídliť v našom vnútri! Prosme, aby sme boli domom Božím, v ktorom by prebýval Duch Svätý! Pane Ježišu! Prosím, aby si vyčistil moje vnútro od všetkého, čo sa Ti na mne nepáči a aby vo mne prebýval Duch Svätý! Túžim byť jedno spolu s Tebou a s mojimi bratmi a sestrami!