Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. decembra 2004

Neroznášaj falošný chýr. Svedectvo. Položím si otázku. “Patrím do Božej rodiny? Viem, že som hriešnik očistený krvou Pána Ježiša?” Ak Duch Svätý svedčí spolu s mojím duchom, že som dieťa Božie (Rímskym 8,16), potom si toto svedectvo nemôžem nechať iba pre seba, ale túžim o Božej milosti hovoriť aj iným. Sú medzi nami takí, ktorí sú pohotoví v akejkoľvek situácii vydať počet o nádeji, ktorá je v nich (1.Petra 3,15). Možno sme prežili také chvíle, kedy sme jasne vedeli, že práve teraz je ten čas vydať svedectvo. Ale my sme mlčali. A potom sme mali výčitky. Prosili sme Pána o odpustenie a On odpustil. Prorok Micheáš svedčí, čo mu bolo nariadené od Pána o narodení Pána Ježiša. Pastieri prichádzajú k Ježišovi a od Neho radostne idú a rozhlasujú všade, čo im bolo o Ňom hovorené. Nevyhovárajú sa na to, že nemajú postavenie, výrečnosť, čo na to povedia iní ľudia..., ale s radosťou rozhlasujú, že sa narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán. Takže, keď sa ti naskytne nová príležitosť vydať svedectvo o našom Spasiteľovi, pros, aby si v moci Ducha hovoril o Ňom iným! A tvoj vnútorný človek porastie.