Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. decembra 2004

Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Svetlo a tma. V tme sa veľmi ťažko orientujeme. Mnohí žijú v duchovnej tme. Blúdia po širokej ceste a nevedia nájsť východisko. Často si siahnu aj na život. Štatistika v Čechách za rok 2002 uvádzala, že samovraždou zomrelo 1649 ľudí. To bolo asi o 100 ľudí viac, ako zahynulo pri dopravných nehodách. Pán Ježiš je Svetlom sveta. Žiadna temnota Ho nepohltila a ani nepohltí. On je stály a nepohnuteľný. On je pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet (Ján 1,9). To je dobrá správa! Nikto z nás nemusí žiť v temnotách. “Pán Ježiš je Svetlom sveta.“ Ak Ho nasleduješ, nebudeš chodiť v tme, ale budeš mať svetlo života. (Ján 8,12) Pán Boh ťa postavil do prostredia, aby si aj ty svietil a svietila. Aby tí, čo žijú v tme, videli v tebe Svetlo večného života. A ak sa ešte nachádzaš na širokej ceste, pros Pána Ježiša, aby ti ukázal cestu do večného života.