Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. decembra 2004

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Pravá radosť. Z čoho sa človek v dnešnom svete raduje? Na túto otázku by sme mohli dať tisíc odpovedí. Každý z nás prežíva radosť z niečoho iného. Radosti tohto sveta sú však len do času – sú prchavé, na daný okamih a postupne sa z nášho života vytratia ako fatamorgána. Počas týchto dní by sme mali prežívať radosť z toho, že sa nám narodil Spasiteľ. Radosť, ktorú nám On prináša, nie je ani prchavá a ani do času. Je to radosť, ktorá má naplniť celý náš život. Táto radosť spočíva v tom, že nezahynieme, ale budeme večne žiť. Spravodlivý a bohabojný Simeon prežíval takúto radosť, keď sa stretol so svojím Spasiteľom a držal Ho na rukách. Aj my sa s Ním stretnime, aby náš život naplnila rovnaká radosť zo spasenia ako Simeona!