Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. decembra 2004

A ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich - znie výrok Hospodinov. Radosť aj pre iných. Podobne ako Simeon, aj prorokyňa Anna je naplnená radosťou. Ale čo si môžeme pri nej všimnúť naviac? Radosť, ktorú prijíma do svojho života, že sa narodil Spasiteľ sveta, si nenecháva pre seba, ale rozpráva o nej všetkým, ktorí očakávajú vykúpenie Jeruzalema. Ak sme prežili skutočnú radosť z narodenia Ježiša Krista, nestaňme sa v tomto smere egoistami, ale prinášajme ju všade tam, kde ľudské srdcia ešte nepoznali radosť zo spasenia! V dnešnom svete žije veľmi veľa ľudí v očakávaní toho, že im niekto ukáže radosť, ktorá môže naplniť ich prázdny život. A to je naša úloha. Slúžme Bohu tak, aby na našom živote bolo poznať túto radosť. Potom zatúžia po nej aj tí, ktorí ju doposiaľ nepoznali. Boh každého z nás stavia pred túto úlohu. Naplno sa jej zhostime!