Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. decembra 2004

Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. Čím je charakteristický náš vzťah k Bohu? Mnohí sa dnes domnievajú, že tento vzťah spočíva v tom, že sa hlásime ku kresťanstvu, navštevujeme služby Božie, či iné podujatia pripravované cirkvou, doma sa modlíme, čítame Bibliu a... No, pokiaľ to všetko robíme len formálne, tak aj náš vzťah k Bohu je formálny, nič pre nás neznamená. Ak to chceme zmeniť, tak musíme (ako dvanásťročný Ježiš) “byť vo veciach svojho Otca”. Čo to však pre nás znamená? Naplno sa odovzdať do Božích rúk, uplatňovať Božiu vôľu v praktickom živote, jednoducho byť poslušný Pánu Bohu. Potom aj my (ako Ježiš Kristus) budeme prospievať múdrosťou a známosťou u Boha aj u ľudí.