Slovak Czech English German Polish

Piatok, 31. decembra 2004

Spomenul si na nás v našom ponížení, Jeho milosť trvá na veky! Kde nájdem pravé šťastie? Dnes sa obzeráme za seba, na prežité dni a týždne minulého roka. V čom sme hľadali svoje šťastie a záchranu? Spoliehali sme sa iba na rýchlosť svojej vynaliezavosti? Riešili sme veci silou svojich mocenských nástrojov, aby sme si uchránili svoje výdobytky a slobodu? Ako sme naložili s Božou ponukou pre náš život? V obrátení a upokojení bude naša záchrana, hovorí nám Písmo. Božia milosť platí aj dnes. Boží Syn nám ponúka skutočné oslobodenie. Šťastie prichádza vtedy, keď nehľadáme záchranu ani v úteku, ani vo vlastnej moci. Šťastie prichádza v obrátení k Bohu a potom k tým, ktorým sme dlžní lásku. Ak sme tak nerobili, kurz života možno stále zmeniť. Pán Ježiš Kristus nám v moci Jeho víťazstva ponúka takúto možnosť ešte aj dnes. Využime ju, ak sme tak neurobili! Ďakujme za ňu, ak z nej žijeme!