Slovak Czech English German Polish

Január

Sobota, 01. januára 2005

Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 02. januára 2005

Dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 03. januára 2005

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami!

Register to read more...

Utorok, 04. januára 2005

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho.

Register to read more...

Streda, 05. januára 2005

Potom sa budeš rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť,... keď ti odpustím všetko, čo si popáchala - znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Štvrtok, 06. januára 2005

Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov!

Register to read more...

Piatok, 07. januára 2005

Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti.

Register to read more...

Sobota, 08. januára 2005

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú.

Register to read more...

Nedeľa, 09. januára 2005

Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil?

Register to read more...

Pondelok, 10. januára 2005

Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo!

Register to read more...

KALENDÁR