Slovak Czech English German Polish

Január

Sobota, 01. januára 2005

Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha.

Čítať ďalej: Sobota, 01. januára 2005

Nedeľa, 02. januára 2005

Dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. januára 2005

Pondelok, 03. januára 2005

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami!

Čítať ďalej: Pondelok, 03. januára 2005

Utorok, 04. januára 2005

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho.

Čítať ďalej: Utorok, 04. januára 2005

Streda, 05. januára 2005

Potom sa budeš rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť,... keď ti odpustím všetko, čo si popáchala - znie výrok Hospodina, Pána.

Čítať ďalej: Streda, 05. januára 2005

Štvrtok, 06. januára 2005

Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov!

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. januára 2005

Piatok, 07. januára 2005

Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti.

Čítať ďalej: Piatok, 07. januára 2005

Sobota, 08. januára 2005

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú.

Čítať ďalej: Sobota, 08. januára 2005

Nedeľa, 09. januára 2005

Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil?

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. januára 2005

Pondelok, 10. januára 2005

Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo!

Čítať ďalej: Pondelok, 10. januára 2005