Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. januára 2005

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho. “Vstup do nového roku v mene Pána Ježiša Krista” - to nie je zaklínadlo, kultový obrad či mágia, nič také, čo sa patrí, ani zvyk či tradícia. To nie je poistka, ktorú si zaplatíme vopred a máme to v suchu. Vstup do nového roku v mene Pána Ježiša Krista nepripúšťa žiadne akoby, žiadne predstieranie, ani pretvárku. Ján Krstiteľ v tejto súvislosti nahlas hovoril aj o potomkoch Hada a o sekere súdu. Máme mnoho dôvodov ku každodennému pokániu. – Sám Pán Ježiš Kristus od nás očakáva dobré, hojné a nefalšované ovocie nového života, ktoré by pocítili ja naši blížni, a potešili by sa aj naši najbližší. Pre takýto život je Jeho milosť a Jeho každodenná starostlivosť nevyčerpateľným zdrojom.