Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. januára 2005

Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov! Mudrci – podľa meradiel sveta – mali mnoho dôvodov na to, aby v Ježišovi, nemluvniatku, nielenže nerozpoznali Kráľa, ale aby v Ňom neuvideli vôbec NIČ. Jedine viera im pomohla nadobudnúť presvedčenie, že dosiahli cieľ a očakávanie svojej dlhej cesty. Jedine viera im pomohla padnúť na kolená pred dieťatkom a jedine viera ich povzbudila, aby Mu odovzdali svoje dary. Viera ich utvrdila v tom, že vo svete hriechu a bludu zažiarilo ľudstvu pravé svetlo, Božie svetlo a prišiel nový vek. Z poníženosti betlehemských jasiel a maštale Ježiš zostúpil ešte hlbšie, do údolia Jordánu, na úroveň Mŕtveho mora a tam, v spoločenstve hriešnikov, prijatím krstu naznačil, že na seba v smrti vezme naše hriechy. Dielo našej spásy začal nie od nuly, ale v hlbokom mínuse. Nie náhodou tam zaznelo: “Ty si môj milovaný Syn, v Tebe mám svoje zaľúbenie!” – Ver v Ježiša Krista, miluj Ježiša Krista!