Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. januára 2005

Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. Milovaný Syn Boží je aj potomkom Adama (3,38). Ako obstojí v pokušení? Ako Adamov, alebo ako Boží? Plný Ducha Svätého a vedený Duchom kráča v ústrety skúškam diabla. Dvakrát Mu znie diablovo: ”Ak si Syn Boží...” a raz: “Len ja Ti môžem dať moc...” Pán Ježiš sa uprostred pokušení drží Božieho Slova, lebo inej zbrane proti diablovým pokušeniam a na jeho odpudenie niet. No ”slovíčko ho porazí”. Ježiš odolal. A zvíťazil. – Diabol svojich nepokúša, ale ak nasledujeme Krista, často sme vystavovaní jeho útokom: zjavným a skrytým, frontálnym aj od chrbta, zvonka i z vlastného vnútra, telesným i duchovným. Nepodceňujme ani silu ani vynaliezavosť diabla! Nepreceňujme ani svoju vlastnú silu! Držme sa – celou svojou bytosťou – Toho silnejšieho, Pána Ježiša Krista! On zvíťazil vtedy, zvíťazí aj teraz.