Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. januára 2005

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú. Pán Ježiš v moci a s mocou Ducha Svätého naďalej rozbieha svoju službu Božieho Syna. V každý sviatočný deň navštívi niektorú synagógu a učí. Aj v Nazarete, v ktorom vyrástol. Nepohŕda rabínmi, nepodceňuje prítomných, ani spoločenstvo veriacich, nevyčleňuje sa z neho. Nielenže patrí medzi svojich, ale patrí im a číta im proroctvo o sebe, aby sa dozvedeli, že je milovaným Božím Synom a že s Ním prišiel čas Kráľovstva Božieho. V týchto dňoch, keď ešte doznievajú novoročné vinše, vpíšme si hlboko do srdca, že On prináša vzácny rok Pánov. Upierajme svoje oči jedine na Neho a plní obdivu otvorme svoje srdcia slovám milosti, ktoré nám hovorí! Dbajme na to, aby sme sa z nijakého dôvodu na Ňom nepohoršovali! To je našou celoročnou a zároveň celoživotnou úlohou.