Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. januára 2005

Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo! Ježiš vie zapôsobiť. Vyučuje. Prednáša o Bohu, svete, o živote – ale tak, že ho všetci so zatajeným dychom počúvajú. Triafa do čierneho. Konečne niekto, kto veciam rozumie. Poslucháči žasnú, lebo Tento presne vie, s čím zápasia, cez čo všetko musia prejsť. Dáva im nádej, šancu. A dokazuje moc. Jeho slovo nie je utópia. Padajú pred Ním všetky zlé sily, vychádza najavo všetka špina a bolesť. Dodnes hrozí démonom strachu, všetkým silám, ktoré nás chcú znemožniť, pripútať k lôžku, zastaviť v službe. Ustupuje pred Ním všetko zlé, čo chcelo mať posledné slovo. Ježiš prichádza a hovorí: “Vstaň!” Ver, má moc vzpriamiť ťa zo všetkých úzkostí, ktoré v tebe zasiala bezmocnosť a vina. Nedaj sa. Poď k Nemu. Vyhľadaj si Ho. Potrebuješ s Ním hovoriť, aby si vedel pracovať a žiť. Pán Ježiš nespĺňa len očakávania ľudí. Vie, prečo sa musí utiahnuť aj na osamelé miesto – prečo musí byť v kontakte s Otcom. Nepodceňuj silu ticha pred sebou i pred Bohom. Pripraví ťa, aby moc Božieho slova konala dnes v tebe to, na čo ti ho Pán posiela. Ver, robí zázraky. V tebe i pre teba.