Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. januára 2005

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Kto koho na čo uloví? Sú ľudia, ktorí o nás prejavia záujem. Chcú si nás získať. Aj Ježiš má ten úmysel. Ale prihovára sa tým, ktorí pôsobia ako skrachované existencie. Nič sa im nedarí. Robia, a nič za nimi nevidno. Robia, ale nič nemajú. Sú stratoví, sú v mínuse. Kto z nás sa nedesí takéhoto pocitu? Zažívame situácie, keď sme po márne vynaloženej námahe v koncoch – vo vzťahoch, práci, výchove detí, starostlivosti o rodičov. Prosíme a nedostávame, hľadáme a nenachádzame, klopeme a nie je nám otvorené. A tak len mlčíme, alebo šomreme a rozpačito sa pýtame: Čo s tým? Ako ďalej? Ak vidíme iba výzvy, prácu, povinnosti, ak len počítame čas a kalkulujeme len s vlastnou silou, vyhoríme. Je však aj iná možnosť. Nechajme sa zavolať. Pán Ježiš čaká na to, aby nás oslovil. Potrebuje nás – aj vtedy, keď márna snaha stavia nad naše schopnosti otázniky. V rodine, práci, v službe – na všetkých miestach, kam nás Pán Boh stavia, neobstojíme bez Neho. Jeho moc nás môže najprv zneistiť. Môžeme kričať s Petrom: ”odíď, Pane, ja som partia pre Teba, ja na to nemám, nechcem Ti kaziť renomé,” ale Ježiš sa nedá odradiť. Ani Petrovi, ani nám. Chce nás mať pri sebe. Preto, aby našim každodenným povinnostiam dával zmysel, aby nás presviedčal, že pre Neho máme cenu. Takú, pre ktorú sa Mu tu oplatilo žiť i zomrieť.