Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. januára 2005

Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Pane, očisti ma. Verím, že chceš! Aj moja bolesť sa spája s pocitom menejcennosti. Sú ľudia, ktorí ma odpísali; sú tí, ktorí mi moju biedu dávajú jasne najavo. Tak veľmi sa ma to dotýka – veď sa ma stránia! Tvoj dotyk, Pane, je iný. Prosím, podaj mi ruku; ubezpeč ma, že nie som sám, že ešte nie som stratený. Určite zvážim, čo komu a kedy poviem. Viem, že nie vždy je na to vhodná chvíľa. Nauč ma prinášať obeť vďaky – tú, ktorá má omnoho vyššiu výpovednú hodnotu ako naučená a opakovaná fráza. Prosím o Tvojho Ducha – On ma privedie k originálnym spôsobom, ako sa v tomto svete hýbať, ako ďakovať, ako svedčiť. Nauč ma žiť tak, aby boli moje slová, moje skutky reklamou, ktorá Ťa bude odporúčať do pozornosti všetkým, ktorí Ťa ešte nepoznajú. Prosím, obnov moju vieru, že moja malá moc je pre Teba veľká príležitosť účinkovať – tam a tak, ako to vieš len Ty sám.”