Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. januára 2005

Teraz, Hospodine Bože, splň na veky slovo, a rob, ako si hovoril. Ježiš na mne nešetrí. Reaguje na mienky zákonníkov a farizejov, ktorí bdejú nad tým, či je všetko tak, ako má byť, tak ako vždy bolo. Je im čudné, že sa farizejskí i Jánovi učeníci často postia, a modlia a tí Ježišovi jedia a pijú. Radi by povedali: “Nemalo by sa to nejako obmedziť? Nechýba tu nejaká inštrukcia – nejaký zákon? Neprerastú tak učeníci Ježišovi cez hlavu? Obklopil sa ľuďmi, ktorí majú pochybnú minulosť ... a takí by potrebovali jasné smernice, nie?” Ježiš prináša slobodu. Ale ide na to inak, ako by si to zákonníci a farizeji (tvorcovia a vykladači zákona) priali. Ježiš vynáša na svetlo pravdu. Tá v Ježišovej réžii oslobodzuje. Ak mám odvahu pozrieť sa na to, čo som doteraz starostlivo skrýval, ak sa pri Ňom nemusím pretvarovať, vedie ma k novému postoju, novým vzťahom, iným prístupom k veciam i ľuďom. S Ježišom, s Jeho vedením mi neublíži ani to, čo si môžem dopriať. Ak jem a pijem, nakupujem, pracujem s Ježišom, bude mi záležať na tom, aby som vedel, načo to robím. Pôst a modlitba pre mňa nie sú v opačnom extréme s užívaním života. S Ježišom viem, kedy je čas pôstu i hojnosti. S Ježišom viem, že moja modlitba je úžasným právom hovoriť s Ním. Pri Ježišovi viem, že víno slúži na obveselenie, ale nie na to, aby som klesol “pod obraz Boží”. Modlitba a pôst nestoja na protipóle s hojnosťou. U Ježiša sa vyvažujú. U Neho získavam nový pohľad na jedno i druhé. S Ježišom viem, že to najlepšie ešte len príde – preto sa tu nefixujem na veci, na splnenie túžob za každú cenu. Viem, že pre mňa chystá veci, ktoré si neviem ani vysnívať. A ja si chcem na ne počkať. S Ním.