Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. januára 2005

Nuž, kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy. Pán Boh si Mojžiša našiel vo všednom dni, pri práci. Upútal jeho pozornosť nadprirodzeným úkazom. Ker, ktorý by normálne v ohni zhorel, ostával nepoškodený. Mojžiš si povedal: “Tak toto musím preskúmať, ja na to musím prísť: Je to možné?” Pán Boh sa prihovára mne a tebe dodnes. Prirodzene i nadprirodzene. Hľadá si ľudí, spôsoby, situácie – cesty, aby sa ti stal blízkym. Ale to všetko sa dá prehliadať. Ak chceš vypátrať, čím ťa Pán Boh poveruje, čo si myslí, musíš odbočiť z cesty – musíš prerušiť prácu. Pán Boh chce, aby si Mu venoval plnú pozornosť. Volá ťa menom. Reaguj. Povedz, že si tu, povedz, že tu chceš byť, lebo potrebuješ vedieť, čo s tebou mieni. Oslovuje ťa Boh, ktorého poznajú všetci, ktorí ti na ceste viery podali pomocnú ruku. Hovorí k tebe Boh, ktorý pozná ťarchu tvojho kríža, otroctva, útlaku a chce ťa z neho vyviesť. Pozná tvoje bolesti, napätia, stresy i tvoje zlyhanie, tvoju vinu. Nepreceňuje ťa. Nežiada, aby si svojimi obeťami vystúpil k Nemu. Zostupuje, aby si mu rozumel. Zostupuje vo svojom Synovi, aby si pochopil, že Mu vážne ide o teba. Zjavuje sa v Kristovi, Jeho narodení, živote, obeti, v Jeho vzkriesení. Na tom všetkom máš podiel. Vykroč za Ním. Odboč od svojich povinností. Poď do chrámu, aby si osobne – na vlastné uši počul Jeho poverenie a učil sa mu vždy viac rozumieť. Len tak ho budeš chcieť a budeš vedieť poslúchať. Uzdraví všetku našu frustráciu. V rodine, práci, službe. On je Ten, ktorý riadi. Peter hovorí: Odíď. “Ja nie som partia pre teba.” Aj nám sa zdá, že nevieme tak žiť, modliť sa, tak hovoriť, ako by sa patrilo. Preto volíme samotu. Ježiš nás chce mať pri sebe ako Petra. Potrebuje nás. Je zvláštne, že Ho niektorí spoznávajú ako Božieho Syna. A doprajú Mu titul. Ale On si ho nenechá hovoriť. Zatiaľ nie. Chce, aby ešte počúvali, aby ešte niečo zažili, aby Jeho príbeh pozorovali až do konca. Až potom nech sa vyjadria. Niekedy obdivujeme ľudí a pripisujeme im zázračnú moc – hoci ich dosť nepoznáme. Skúmajme, čo prežili, skúmajme, prečo sa na nás snažia zapôsobiť. Skúmajme, či nás iba nechcú použiť. Ježiš nenechá ľudí, aby sa na Neho fixovali. Ide ďalej. Utiahol sa na osamelé miesto. Musí konzultovať s Otcom. Chce sa modliť. Sú chvíle, v ktorých potrebujeme byť sami. Nebojme sa ich. Neunikajme. Nedajme sa zaslepiť oslavou ľudí, ktorí nás len potrebujú. Od Boha si pýtajme múdrosť k rozhodnutiam; silu, ak sme unavení a chuť žiť, ak sa nám zdá byť všetko dopredu prehrané. Začiatok roka, mesiaca, týždňa je na to vhodná príležitosť.