Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. januára 2005

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin! Ako piecť kurča. Spomínam si na jeden humorný príbeh. Mama s dcérou piekli kura. Mama odsekla z kuraťa kus z každého konca a dala do rúry piecť. Dcéra sa čudovala, prečo mama odsekla z kuraťa konce. Keď sa na to pýtala mamy, tá jej povedala: ”Neviem, ale tak som to videla vždy robiť svoju mamu.” Dcére to nedalo, a tak šla za starou mamou a opýtala sa jej na dôvod odseknutia koncov z kuraťa. Stará mama sa usmiala a povedala: ”Vieš, mala som vtedy malú rúru na pečenie a nevošlo sa mi do nej celé kura. Tak som ho musela na oboch koncoch odseknúť.” Pán Ježiš sa dostal do konfliktu s farizejmi práve kvôli pravidlám a zvykom spojeným so sviatočným dňom – sobotou. Farizeji sa zamerali na to, čo robiť. Pán Ježiš sa im snažil vysvetliť dôvod – prečo Boh Otec dal také pravidlo. Nie sme často podobní farizejom? Aj v chrámoch sa často zameriavame na AKO a sledujeme, či sa farár otočil správnym smerom, či sa pomodlil za všetkých, ktorí oferovali, či dobre spieva, či nemá tabličky nakrivo.... A uniká nám to podstatné, uniká nám dôvod PREČO vlastne do chrámu chodíme, prečo sme kresťanmi.