Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. januára 2005

Ľud môj nasýti sa mojím dobrodením - znie výrok Hospodinov. Ježiš Kristus – Superstar. Pán Ježiš bol celebritou svojho času. Kdekoľvek sa ukázal, nasledoval ho dav ľudí. A ako to už v blízkosti celebrít býva, ľudia sa často správajú zvláštne, nedbajú dokonca ani na vlastnú dôstojnosť a aj bohatí ľudia: ako napríklad Zacheus sa vyškriabal na strom, len aby videl Pána Ježiša. No Pán Ježiš vedel, že ten bezmenný dav neponesie Jeho zvesť ďalej. Vedel, že dav je schopný v jednom momente kričať: ”Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!” A o pár dní: ”Ukrižuj Ho!” Dav vie jeden deň štrngať kľúčmi na námestí a o pár dní so smútkom spomínať na ”staré dobré časy komunizmu”. Pán Ježiš vedel, že neexistuje nič lepšie, než osobný vzťah. Nie dav, ale jednotlivec. A tak najprv strávi celú noc v osobnom rozhovore s nebeským Otcom a potom si z toho množstva ľudí, z toho davu vyberá dvanásť mužov, ktorých nazýva apoštolmi. To boli ľudia, ktorým sa Pán Ježiš venoval osobne, s ktorými trávil čas, ktorých viedol. Pre Pána Ježiša ani ty nie si len súčasťou davu. On sa ti chce venovať úplne osobne. Aj dnes.