Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. januára 2005

Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom. Si turista? Istý bohatý turista chcel prenocovať v kláštore kartuziánov. Prekvapený jednoduchým zariadením v izbe opýtal sa mnícha, ktorý ho sprevádzal: ”Kde máte nábytok?” ”A kde máte vy svoj nábytok?” odpovedal mních pohotovo otázkou na otázku. ”Ja? Ja tadiaľto len prechádzam,” odpovedá turista. ”Presne tak. Aj my tadiaľto len prechádzame,” odpovedal mních. – Doba, v ktorej žijeme, nie je ľahká. Mnohí ľudia majú existenčné problémy. Niet divu, že neraz pracujeme celé dni, len aby sme zarobili a postarali sa o rodinu. Domov prichádzame vyčerpaní a už nemáme síl na nič. Ani na Pána Boha. Pán Ježiš chce upriamiť našu pozornosť na skutočnosť, že tento život nie je všetko. Ako sa staráme o zabezpečenie vecí, ktoré potrebujeme pre život – rovnako, ba s ešte väčšou horlivosťou by sme sa mali starať o zabezpečenie vecí, ktoré potrebujeme pre život večný. Len keď budeš mať zabezpečenú večnosť, len vtedy budeš naozaj šťastný.