Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. januára 2005

Uprostred zhromaždenia chcem Ťa chváliť. Otrávená káva. Milovať svojich nepriateľov? Nemožné! Prvá žena, ktorá sa dostala do britského parlamentu bola lady Astorová. Mala ostrý jazyk, ale na Churchilla, ktorý v tom čase bol ministrom námorníctva, nestačila. Lady Astorová raz na adresu Churchilla zlomyseľne prehlásila: ”Ak by som bola vašou ženou, pán Churchill, otrávila by som vašu kávu.” Nato Churchill odpovedal: ”Ak by som bol vaším manželom, lady Astorová, okamžite by som tú kávu vypil.” Možno humorný príbeh, ale ukazuje nám, ako by sme sa my kresťania NEMALI správať. Pán Ježiš Kristus mal a stále má veľa nepriateľov. Nakoniec, všetci hriešni ľudia sú nepriateľmi svätého Boha. Napriek tomu svätý Boh nás miluje, Pán Ježiš Kristus zomrel za všetkých, najmä za svojich nepriateľov. Urobil tak z lásky. Ako kresťania, teda nasledovníci Pána Ježiša Krista by sme mali tento príklad Kristovej lásky nasledovať.