Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. januára 2005

Lebo Abraháma som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo. Imidž je nanič. Firmy, ale aj ľudia vedia, aké dôležité je dobré meno, dobrá povesť, dobrý imidž. V dnešnej dobe na dobrej povesti veľmi záleží. Nakoniec, svedčia o tom aj mnohé súdne spory, ktoré sa viedli, či stále vedú ”pre poškodenie dobrého mena”. Pán Ježiš však hovorí, že imidž je nanič. Pretože nakoniec vyjdú najavo všetky pohnútky človeka a ukáže sa základ, to podstatné. Ukáže sa, kto naozaj bral Pána Boha vážne, kto žil podľa Jeho vôle, kto úprimne veril a kto to robil len tak, len pre imidž. Na Božom súde bude imidž úplne nanič. Je to ako dom postavený na piesku bez základu. Preto stavaj aj dnes svoj život na skale.